Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Lənkaran regional aqrokimiya laboratoriyası

Labarator plitələrin satın alınması