Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Quba regional aqrokimiya laboratoriyası

Kimyəvi reaktivlərin satın alınması