“AZƏRSU” ASC

Müxtəlif növ “Auma” markalı elektrik intiqallarının potensiometrik platasının satın alınması