Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Molekulyar Biologiya Və Biotexnologiyalar İnstitutu

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri