“Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası” PHŞ

Təsərrüfat mallarının satın alınması